Πρόλογος

Σε περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την αγορά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 26610 37711 ή με email στο info@gouliarmis.com γνωστοποιώντας μας τον λόγο της αλλαγής-επιστροφής.

Αλλαγή

Σε περίπτωση αλλαγής του αγορασθέντος προϊόντος (εντός Ελλάδος), ο πελάτης επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής 4 ευρώ. Η αλλαγή θα γίνεται δεκτή μέσα σε διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης από την εταιρεία courier στον πελάτη. Αλλαγές μετά το πέρας των 7 ημερών δε θα γίνονται δεκτές παρά μόνο σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να είναι στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία και θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο. Η αξία του νέου προϊόντος θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη του προϊόντος που επιστρέφεται. Αν η αξία του νέου προϊόντος είναι μεγαλύτερη αυτού που επιστρέφεται τότε η διαφορά θα πρέπει να πληρωθεί με τη διαδικασία της αντικαταβολής ή με κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό (πριν την αποστολή του νέου προϊόντος). Μόλις γίνει η παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος από την εταιρεία μας και αφού διαπιστωθεί ότι όλα τα παραπάνω πληρούνται θα αποσταλεί στον πελάτη το νέο προϊόν μέσα σε 2-5 εργάσιμες ημέρες.

Επιστροφή

Εξωτερικά – Αισθητικά – Ελαττώματα

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν, δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων σε προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το αισθητικό ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση.

Η ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ ΕΠΕ υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με άλλο, χωρίς το εξωτερικό ελάττωμα. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Ο όρος αυτός δεν ισχύει για πωλήσεις ειδών από φυσικά καταστήματα όταν και η παράδοση του είδους γίνεται στο φυσικό κατάστημα, οπότε το είδος ανοίγεται και ελέγχεται κατά την παράδοση από τον πελάτη.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ ΕΠΕ

Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ ΕΠΕ:

  • Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.
  • Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
  • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα (εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας) ή έλλειψη ιδιότητας, η οποία ιδιότητα έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ ΕΠΕ.
  • Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης δικαιούται να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ ΕΠΕ.
  • Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρείας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο απόλλυται.
    Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης εκτός της περίπτωσης προϊόντος η συσκευασία του οποίου παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους). Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ ΕΠΕ θα πραγματοποιείται μέσω courier.
  • Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση, άλλως ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης αποκρούει νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ ΕΠΕ, σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους με επιμέλεια της ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ ΕΠΕ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ ΕΠΕ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ ΕΠΕ πλέον. Η ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ ΕΠΕ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.
  • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Ο όρος αυτός ισχύει αναλογικά και για πωλήσεις ειδών από φυσικά καταστήματα, πλην της παραγράφου 6 που δεν ισχύει για πωλήσεις από φυσικά καταστήματα.

 

ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Επιστροφή χρημάτων / Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Εάν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε, και δεν επιθυμείτε την αντικατάστασή του με κάποιο άλλο προϊόν, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email στο τηλεφωνικά στο 26610 37711 ή με email στο info@gouliarmis.com.

Σε περίπτωση επιστροφής του αγορασθέντος προϊόντος ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής. Η επιστροφή πρέπει να γίνει σε 3 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης από την εταιρεία courier στον πελάτη, σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνεται δεκτή.

Η επιστροφή του προϊόντος από τον πελάτη στην εταιρεία μας θα πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας τη συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία courier. Τα χρήματα (αφαιρεμένων των εξόδων αποστολής και επιστροφής) θα πιστώνονται στον πελάτη σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του αφού πρώτα η εταιρεία μας έχει παραλάβει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, στην αρχική του συσκευασία και αφόρετο συνοδευόμενο από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του.

Εάν το προϊόν δεν πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις θα επιστρέφεται στον αποστολέα.

Σημείωση
Επιστροφές και αλλαγές προϊόντων γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του. Επίσης, το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται στην αρχική του συσκευασία και να συνοδεύεται με την απόδειξη λιανικής πώλησης που λάβατε με την παραλαβή του. Σε αντίθετη περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να μη δεχτούμε την επιστροφή.